MIFAMA OPA CARBO

Usługi

Zasilanie gwarantowane

Mifama Opa-Carbo zajmuje się kompleksowym świadczeniem usług związanych z zasilaniem gwarantowanym w zakresie:

  • projektowania i budowy systemów zasilania gwarantowanego,
  • dostawy i montażu baterii akumulatorów różnego typu,
  • dostawy i montażu akumulatorów do urządzeń typu UPS,
  • remontu i przebudowy baterii akumulatorów stacyjnych,
  • dostawy i montażu urządzeń prostowniczych służących do ładowania baterii,
  • wykonania pomiarów pojemnościowych i ocena stanu technicznego baterii akumulatorów różnego typu,
  • wykonania pomiarów i ocena stanu technicznego urządzeń prostowniczych,
  • wykonanie pomiarów oporności wewnętrznych ogniw baterii stacjonarnych.

Przykłady zrealizowanych projektów w zakresie zasilań gwarantowanych:
- Szpital im. Świętej Jadwigi w Tarnowie
- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie
- Wojewódzki Szpital im. Świętego Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
- Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakład CZOK w Czeladzi
- Centrum Serwisu Telekomunikacji i Metanometrii „SEVITEL Sp. z o.o. w Katowicach
- KW S.A. KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej
- KW S.A. KWK „Bobrek – Centrum” w Bytomiu
- KWK „Budryk” S.A. w Ornontowicach