Usługi

Usługi, inwestycje energomechaniczne


Dział TE rozpoczął swoją działalność w 1988 roku. Obecny zakres usług oferowanych przez DZIAŁ TE dla klientów przemysłowych i komunalnych obejmuje:

 • projektowanie, budowę, modernizację i remonty sieci i instalacji elektroenergetycznych WN/SN/nn,

 • eksploatację, montaż, badania maszyn i urządzeń elektroenergetycznych, układów sterowania, sygnalizacji i automatyki zabezpieczeniowej,

 • konsultacje, doradztwo i ekspertyzy techniczne w zakresie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych WN/SN/nn,

 • projektowanie, montaż i wdrażanie systemów informatycznych w przemyśle,

 • eksploatację i serwisowanie urządzeń elektromechanicznych i wyposażenia elektrycznego urządzeń i maszyn ciągów technologicznych zakładów produkcyjnych,

 • budowę i serwisowanie instalacji elektroenergetycznych specjalnych (np. w wykonaniu przeciwwybuchowym, o podwyższonym stopniu ochrony IP), - montaż i serwisowanie instalacji oświetleniowych, oświetlenia dekoracyjnego, reklamowego,

 • wykonywanie i uruchomianie tymczasowych zasilań w energię elektryczną obiektów budowlanych (rozdzielnie mobilne, przenośne skrzynki rozdzielcze, przedłużacze, itp.),

 • serwis elektroenergetyczny gwarancyjny i pogwarancyjny.


Współpracując z renomowanymi producentami urządzeń elektroenergetycznych WN/SN/nn. Naszymi atutami, które gwarantują profesjonalne i terminowe wykonanie usług są:

 • całodobowy serwis elektroenergetyczny przystosowany do usuwania awarii urządzeń i instalacji elektroenergetycznych WN/SN/nn,

 • własny warsztat remontowo–montażowy,

 • odpowiednie zaplecze logistyczne,

 • wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna,

 • doświadczeni pracownicy posiadający wszelkie uprawnienia do prac w czynnych obiektach elektroenergetycznych.