MIFAMA OPA CARBO

Wszystkie usługi

Usługi elektroenergetyczne

Outsourcing elektroenergetyczny

Dział Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych – TE w swojej ofercie usług proponuje również outsourcing elektroenergetyczny.
Jest to obecnie jedną z najefektywniejszych strategii zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Istotą tej koncepcji jest przekazanie kompleksowej eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznej usługodawcy zewnętrznemu specjalizującemu się w tej dziedzinie. Pozwala to przedsiębiorstwu skoncentrować się na głównym przedmiocie działalności gospodarczej, a zarazem umożliwia zapewnienie bezawaryjnej pracy układu lub systemu elektroenergetycznego.
Proponowana przez nas forma współpracy eliminuje konieczność tworzenia i utrzymywania wyspecjalizowanego działu elektrycznego. Wszystkie czynności eksploatacyjne wykonuje zespół doświadczonych specjalistów naszej firmy naszej firmy.

Usługi Elektroenergetyczne

Obecny zakres usług oferowanych przez DZIAŁ TE dla klientów przemysłowych i komunalnych obejmuje:
- projektowanie, budowę, modernizację i remonty sieci i instalacji elektroenergetycznych WN/SN/nn, - eksploatację, montaż, badania maszyn i urządzeń elektroenergetycznych, - układów sterowania, sygnalizacji i automatyki zabezpieczeniowej, - konsultacje, doradztwo i ekspertyzy techniczne w zakresie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych WN/SN/nn, - projektowanie, montaż i wdrażanie systemów informatycznych w przemyśle, - eksploatację i serwisowanie urządzeń elektromechanicznych i wyposażenia elektrycznego urządzeń i maszyn ciągów technologicznych zakładów produkcyjnych,
- budowę i serwisowanie instalacji elektroenergetycznych specjalnych (np. w wykonaniu przeciwwybuchowym, o podwyższonym stopniu ochrony IP), - montaż i serwisowanie instalacji oświetleniowych, oświetlenia dekoracyjnego, reklamowego,
- wykonywanie i uruchomianie tymczasowych zasilań w energię elektryczną obiektów budowlanych (rozdzielnie mobilne, przenośne skrzynki rozdzielcze, przedłużacze, itp.);
- serwis elektroenergetyczny gwarancyjny i pogwarancyjny.

Współpracując z renomowanymi producentami urządzeń elektroenergetycznych WN/SN/nn. Naszymi atutami, które gwarantują profesjonalne i terminowe wykonanie usług są:
- całodobowy serwis elektroenergetyczny przystosowany do usuwania awarii urządzeń i instalacji elektroenergetycznych WN/SN/nn,
- własny warsztat remontowo–montażowy,
- odpowiednie zaplecze logistyczne,
- wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna,
- doświadczeni pracownicy posiadający wszelkie uprawnienia do prac w czynnych obiektach elektroenergetycznych.

Zasilanie gwarantowane

Firma OPA CARBO Sp. z o.o. zajmuje się kompleksowym świadczeniem usług związanych z zasilaniem gwarantowanym w zakresie:
- projektowania i budowy systemów zasilania gwarantowanego,
- dostawy i montażu baterii akumulatorów różnego typu,
- dostawy i montażu akumulatorów do urządzeń typu UPS,
- remontu i przebudowy baterii akumulatorów stacyjnych,
- dostawy i montażu urządzeń prostowniczych służących do ładowania baterii,
- wykonania pomiarów pojemnościowych i ocena stanu technicznego baterii akumulatorów różnego typu, - wykonania pomiarów i ocena stanu technicznego urządzeń prostowniczych,
- wykonanie pomiarów oporności wewnętrznych ogniw baterii stacjonarnych.

Przykłady zrealizowanych projektów w zakresie zasilań gwarantowanych: - Szpital im. Świętej Jadwigi w Tarnowie
- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie
- Wojewódzki Szpital im. Świętego Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
- Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakład CZOK w Czeladzi
- Centrum Serwisu Telekomunikacji i Metanometrii „SEVITEL Sp. z o.o. w Katowicach
- KW S.A. KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej
- KW S.A. KWK „Bobrek – Centrum” w Bytomiu
- KWK „Budryk” S.A. w Ornontowicach

Remont pomp zatapialnych:

Pompy przenośne zatapialne są urządzeniami z napędem elektrycznym zastosowane są między innymi w górnictwie do odwadniania wyrobisk, osadników, przodków lub innych gromadzących ścieki pomieszczeń.

Ze względu na bardzo trudne warunki pracy w/w urządzenia wymagają stałej kontroli i przeglądów, a w przypadku uszkodzenia – naprawy lub remontu, które od wielu lat wykonuje nasz warsztat remontowy.
Naszymi niezawodnymi partnerami w dziedzinie odwadniania jest Grupa Wafapomp S.A. (POWEN S. A.) oraz Jung Pumpen z siedzibą w Steinhagen – Niemcy (przedstawicielstwo polskie w Katowicach).
Firma nasza prowadzi działalność w ww. zakresie na podstawie uzyskanej Oceny Zdolności Zakładu Remontowego do wykonywania remontów maszyn i urządzeń o budowie przeciwwybuchowej udzielonej przez jednostkę notyfikowaną oraz Autoryzację w zakresie remontu przenośnych pomp zatapialnych przyznaną przez producenta urządzeń.
Remonty pomp wykonujemy zgodnie z dokumentacją Techniczno – Remontową Producenta wykorzystując oryginalne części zamienne producenta.

Nad jakością remontów czuwają zgłoszeni do Wyższego Urzędu Górniczego Rzeczoznawcy z zakresu urządzeń budowy przeciwwybuchowej. Pompy po remoncie podlegają odbiorom i próbom sprawności na Stanowisku Prób z godnie z Warunkami Technicznego Odbioru Producenta. Pracownicy firmy mają za sobą wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte przy serwisie, remontach i pomiarach pomp.

Automatyka przemysłowa

Prace serwisowe:
utrzymanie ruchu Automatyki i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej zabudowanej na obiektach technologicznych:
- obsługa urządzeń i instalacji pomiarowych
- obsługa urządzeń i instalacji sterowania i automatycznej regulacji
- obsługa urządzeń i instalacji sygnalizacji, blokad i zabezpieczeń
- obsługa urządzeń i instalacji do rozliczania energii cieplnej

Remonty:
- remonty układów pomiarowych i automatyki urządzeń energetycznych,
- remont, montaż i rozruch układów pomiarowych AKPiA,
- remont, montaż i rozruch układów sterowania i automatycznej regulacji

Laboratorium pomiarowe:
- naprawa i sprawdzenie przyrządów pomiarowych,
- naprawy i sprawdzenie przyrządów do pomiaru ciśnienia (manometry , manostaty przetworniki ciśnienia ),
- naprawy i sprawdzenie przyrządów oraz osprzętu do pomiaru poziomu i przepływu ( przetworniki różnicy ciśnień, kryzy pomiarowe, zawory blokowe),
- naprawy i sprawdzenie przyrządów do pomiaru temperatury (logometry, kompensatory, czujniki oporowe, termoelementy, termometry manometryczne, wskaźniki i rejestratory temperatury),

Modernizacje:
- projektowanie, kompletacja dostaw, montaż i uruchomienie
- obwodów pomiarowych wielkości cieplno – mechanicznych i elektrycznych,
- obwodów automatycznej regulacji,
- obwodów sterowania napędami i innymi elementami wykonawczymi,
- układów rozliczeniowych ciepła.