MIFAMA OPA CARBO

Usługi

Usługi Elektroenergetyczne (DZIAŁ TE)

Dział Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych (dział TE) rozpoczął swoją działalność w 1988 roku. Obecny zakres usług oferowanych przez DZIAŁ TE dla klientów przemysłowych i komunalnych obejmuje:
- projektowanie, budowę, modernizację i remonty sieci i instalacji elektroenergetycznych WN/SN/nn,
- eksploatację, montaż, badania maszyn i urządzeń elektroenergetycznych, układów sterowania, sygnalizacji i automatyki zabezpieczeniowej,
- konsultacje, doradztwo i ekspertyzy techniczne w zakresie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych WN/SN/nn,
- projektowanie, montaż i wdrażanie systemów informatycznych w przemyśle,
- eksploatację i serwisowanie urządzeń elektromechanicznych i wyposażenia elektrycznego urządzeń i maszyn ciągów technologicznych zakładów produkcyjnych,
- budowę i serwisowanie instalacji elektroenergetycznych specjalnych (np. w wykonaniu przeciwwybuchowym, o podwyższonym stopniu ochrony IP), - montaż i serwisowanie instalacji oświetleniowych, oświetlenia dekoracyjnego, reklamowego,
- wykonywanie i uruchomianie tymczasowych zasilań w energię elektryczną obiektów budowlanych (rozdzielnie mobilne, przenośne skrzynki rozdzielcze, przedłużacze, itp.),
- serwis elektroenergetyczny gwarancyjny i pogwarancyjny.

Współpracując z renomowanymi producentami urządzeń elektroenergetycznych WN/SN/nn. Naszymi atutami, które gwarantują profesjonalne i terminowe wykonanie usług są:

  • całodobowy serwis elektroenergetyczny przystosowany do usuwania awarii urządzeń i instalacji elektroenergetycznych WN/SN/nn,
  • własny warsztat remontowo–montażowy,
  • odpowiednie zaplecze logistyczne,
  • wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna,
  • doświadczeni pracownicy posiadający wszelkie uprawnienia do prac w czynnych obiektach elektroenergetycznych.