MIFAMA OPA CARBO

Usługi1

Szkolenie BHP

Szkolenia BHP

Dział BHP firmy Opa-Carbo Sp. z o.o. oferuje prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników umysłowych, fizycznych oraz pracowników zatrudnionych w ruchu podziemnych zakładów górniczych, a w szczególności:
- Szkolenia wstępne (instruktaż ogólny) dla wszystkich pracowników nowo zatrudnionych,Szkolenia wstępne (instruktaż stanowiskowy) na stanowisku elektromontera na powierzchni,
- Szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
- Szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych zatrudnionych w podziemnych zakładach górniczych,
- Szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno – biurowych.

Firma nasza zapewnia również:
- Wykładowców i instruktorów z kwalifikacjami zawodowymi odpowiadającymi rodzajowi realizowanych programów szkolenia, - Warunki lokalowe wraz z wyposażeniem dydaktycznym, niezbędnym do właściwej realizacji programów szkolenia,
- Nadzór, gwarantujący prawidłowość prowadzenia szkoleń,
- Możliwość zabezpieczenia archiwalnego dokumentacji szkoleniowej,
- Materiały pomocnicze dla słuchaczy,
- Możliwość przeprowadzenia niezbędnych zajęć praktycznych we własnym zakresie lub na terenie zakładów górniczych i jednostek naukowo – badawczych.