MIFAMA OPA CARBO

Produkty

Kruszarki szczękowe

Kruszarki szczękowe MIFAMA zostały zaprojektowane jako urządzenia służące do rozdrabniania brył urobku o gabarytach nieprzekraczających wymiaru wlotu gardzieli kruszarki tj. 600x1000mm. Kruszarka przeznaczona jest do rozdrabniania surowców mineralnych (skał zwięzłych, okruchowych), brył węgla kamiennego powstałych podczas drążenia chodników w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz materiałów odpadowych (gruz, żużel, cegła, szkło, ceramika) uzyskanych w wyniku prac rozbiórkowych lub selektywnej zbiórki elementów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania.

Karta produktu
Pobierz PDF