Usługi

Serwis elektroenergetyczny


Zakres usług:

  • lokalizacja miejsc uszkodzeń kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz ich naprawa – przy realizacji tej usługi wykorzystuje się metody pomiarowe z wykorzystaniem stabilizatora łuku świetlnego, pomiaru przy udarze czy też próbie napięciowej (bez wstępnego niszczenia izolacji tzw. dopalania kabli),

  • próby napięciowe kabli,

  • trasowanie linii kablowych i rurociągów,

  • penetracja terenu pod wykopy (na obecność linii kablowych i rurociągów).

Dysponujemy dwoma pojazdami awaryjnymi do lokalizacji uszkodzeń kabli fabrycznie wyposażonymi w odpowiednią aparaturę oraz samochodem awaryjny wyposażony w aparaturę przenośną. Dzięki wyposażeniu w agregaty prądotwórcze zwiększa się możliwości do wykonywania wszystkich prac nawet przy całkowitym braku zasilania. Dodatkowym atutem jest posiadanie odpowiednich uprawnień związanych z możliwością prowadzenia prac pod ziemią kopalń. Obsługa wozu awaryjnego pełni całodobowe dyżury i jest do dyspozycji na każde wezwanie zleceniodawcy.

Całodobowy serwis wozu awaryjnego prowadzony jest pod nr tel.: +48 502 302 735