Usługi

Remonty pomp zatapialnych


Firma posiada od wielu lat Ocenę Zdolności Zakładu Remontowego OBAC i jesteśmy liderem w konsorcjum, w którym remontujemy pompy zatapialne typu: P-1BA, P-2BA, P-1CC, P-2CC, P-2CC/II, P-3CC, P-3CC/II, P-4CC, PK-80.
Pompy Flygt B 2000 typoszereg: 2075, 2052, 2066, 2102, 2125, 2140, 2071, 2201, 2250, 2400. Pompy Flygt D 2700.
Pompy Flygt D 3000, typoszereg: 3080, 3045, 3057, 3065, 3085, 3102, 3127.
Pompy Flygt C 3000, typoszereg: 3126, 3140, 3152, 3170, 3201, 3300, 3301.
Pompy Flygt 5000 typoszereg: 5100, 5150, 5520, 5530, 5540, 5550, 5560, 5570.
Pompy szlamowe zatapialne typu: PSZ-50C, PSZ-65D, PSZ-65F, PSZ-65G, PSZ-100, PSZ-125D, PSZ-150D, PSZ-150L, PZ-22 GE „Tornado”, PZ-22 GD „Tornado”, GPSZ-125, GPSZ-150, ZPG-65, ZPG-80.

Remonty pomp wykonywane są zgodnie z dokumentacją techniczno – remontową urządzenia. Pompy po remoncie podlegają odbiorom i próbom sprawności na stanowisku prób zgodnie z warunkami technicznego odbioru producenta.