MIFAMA OPA CARBO

Usługi

Remonty pomp zatapialnych

Pompy przenośne zatapialne są urządzeniami z napędem elektrycznym stosowanymi między innymi w górnictwie do odwadniania wyrobisk, osadników, przodków lub innych gromadzących ścieki pomieszczeń.

Ze względu na bardzo trudne warunki pracy w/w urządzenia wymagają stałej kontroli i przeglądów, a w przypadku uszkodzenia – naprawy lub remontu, które od wielu lat wykonuje nasz warsztat remontowy.

Naszymi niezawodnymi partnerami w dziedzinie odwadniania jest Grupa Wafapomp S.A. (POWEN S. A.) oraz Jung Pumpen z siedzibą w Steinhagen – Niemcy (przedstawicielstwo polskie w Katowicach).

Firma nasza prowadzi działalność w ww. zakresie na podstawie uzyskanej Oceny Zdolności Zakładu Remontowego do wykonywania remontów maszyn i urządzeń o budowie przeciwwybuchowej udzielonej przez jednostkę notyfikowaną oraz Autoryzację w zakresie remontu przenośnych pomp zatapialnych przyznaną przez producenta urządzeń.

Remonty pomp wykonujemy zgodnie z dokumentacją Techniczno – Remontową Producenta wykorzystując oryginalne części zamienne producenta.

Nad jakością remontów czuwają zgłoszeni do Wyższego Urzędu Górniczego Rzeczoznawcy z zakresu urządzeń budowy przeciwwybuchowej. Pompy po remoncie podlegają odbiorom i próbom sprawności na Stanowisku Prób z godnie z Warunkami Technicznego Odbioru Producenta. Pracownicy firmy mają za sobą wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte przy serwisie, remontach i pomiarach pomp.