MIFAMA OPA CARBO

Produkty

PRZESIEWACZE WIBRACYJNE WK

Jedno- i dwupokładowe przesiewacze wibracyjne typu WK są przeznaczone do klasyfikacji kruszywa i innych materiałów o średnim i drobnym ( WK1 w największym ) uziarnieniu. Mogą być wyposażone w pokłady sit: blaszanych, składanych, harfowych, poliuretanowych, gumowych. Drgania i pochylenie pokładów przesiewacza powodują silny podrzut, przesiewanie i transport.

Karta produktu
Pobierz PDF