MIFAMA OPA CARBO

Usługi

Laboratorium wysokich napięć

W zakresie funkcjonowania Laboratorium wysokich napięć oferujemy następujące badania:
- Badanie sprzętu ochronnego;
- Badanie olejów elektroizolacyjnych;

Zgodnie z obowiązującymi przepisami elektroizolacyjny sprzęt ochronny powinien być badany okresowo w nieprzekraczalnych terminach przez specjalistyczne jednostki.

Badanie to polega na próbie napięciem o ściśle określonej wartości dla danego sprzętu, w określonym czasie i pomiarem takich wielkości jak temperatura nagrzania, prąd upływu, napięcie zapłonu i inne zależnie od rodzaju badanego sprzętu. W asortyment badanego sprzętu wchodzi podstawowy i dodatkowy sprzęt ochronny.

W ramach swoich usług LWN wykonuje badania:
- rękawic, półbutów i kaloszy diaelektrycznych,
- chodników izolacyjnych,
- drążków izolacyjnych, pomiarowych, manipulacyjnych, uziemiających, trakcyjnych,
- kleszczy izolacyjnych,
- wskaźników napięcia,
- uzgadniaczy faz,
- pomostów izolacyjnych,
- przegród izolacyjnych.

Badania przeprowadzone są także dla:
- olei nowych, przygotowanych do zalania,
- olei z transformatorów, przekładników prądowych i napięciowych,
- olei z wyłączników.