Usługi

Laboratorium ochronne i zabezpieczające


Badanie elektryczne i elektrochemiczne olejów elektroizolacyjnych:

 • olei nowych (przygotowanych do wykorzystania),

 • olei eksploatowanych (z transformatorów, wyłączników, przekładników prądowych i napięciowych),

Badanie sprzętu ochronnego:

 • rękawic, półbutów i kaloszy dielektrycznych,

 • chodników izolacyjnych,

 • drążków izolacyjnych, pomiarowych, manipulacyjnych, uziemiających, trakcyjnych,

 • kleszczy izolacyjnych,

 • wskaźników wysokiego napięcia,

 • uzgadniaczy faz,

 • pomostów izolacyjnych,

 • przegród izolacyjnych,

 • uziemiaczy, uszyniaczy,

 • hełmów elektroizolacyjnych,

 • wskaźników niskiego napięcia,

 • uchwytów bezpiecznikowych.