Usługi

Laboratorium Miernictwa


Sprawdzanie generatorów probierczych prądowych, napięciowych i częstotliwości;
Badanie przekaźników układu sterowania, układów bezpieczeństwa;
Badanie kontrolne i okresowe elektronarzędzi;
Sprawdzanie poprawności wskazań i drobne naprawy przyrządów takich jak:

 • woltomierze,

 • amperomierze,

 • mierniki cęgowy,

 • watomierze,

 • omomierze,

 • mostki techniczne,

 • mierniki uziemień,

 • mierniki pętli zwarcia,

 • mierniki rezystancji izolacji,

 • luksomierze,

 • dekada rezystancji, pojemności i indukcyjności,

 • bocznik,

 • pozostały sprzęt kontrolno – pomiarowy w ramach posiadanych przez nas wzorców.


Laboratorium pomiarowe automatyki i urządzeń kontrolno - pomiarowych: sprawdzenie i naprawy przyrządów pomiarowych:

 • do pomiaru ciśnienia (manometry, manostaty, przetworniki ciśnienia),

 • do pomiaru poziomu i przepływu (przetworniki różnicy ciśnień, kryzy pomiarowe, zawory blokowe),

 • do pomiaru temperatury (logometry, kompensatory, czujniki oporowe, termoelementy, termometry manometryczne, wskaźniki i rejestratory temperatury),

 • sprawdzanie suwmiarek i śrub mikrometrycznych,

 • sprawdzanie manometrów i wakumetrów.


  Zatrudniona kadra inżynieryjno – techniczna to doświadczeni pracownicy posiadający odpowiednie wykształcenie i wiedzę popartą świadectwami kwalifikacyjnymi oraz certyfikatami wydanymi przez placówki naukowo – badawcze lub producentów urządzeń i zabezpieczeń.