Usługi

DZIAŁ EKSPLOATACJI URZADZEŃ ENERGOMECHANICZNYCH


Dział – TE w swojej ofercie usług proponuje również outsourcing elektroenergetyczny.

Jest to obecnie jedną z najefektywniejszych strategii zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Istotą tej koncepcji jest przekazanie kompleksowej eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznej usługodawcy zewnętrznemu specjalizującemu się w tej dziedzinie. Pozwala to przedsiębiorstwu skoncentrować się na głównym przedmiocie działalności gospodarczej, a zarazem umożliwia zapewnienie bezawaryjnej pracy układu lub systemu elektroenergetycznego.

Proponowana przez nas forma współpracy eliminuje konieczność tworzenia i utrzymywania wyspecjalizowanego działu elektrycznego. Wszystkie czynności eksploatacyjne wykonuje zespół doświadczonych specjalistów naszej firmy.