Usługi

Dział BHP


Dział BHP firmy MIFAMA OPA-CARBO Sp. z o.o. oferuje prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników umysłowych, fizycznych oraz pracowników zatrudnionych w ruchu podziemnych zakładów górniczych, a w szczególności:

 • szkolenia wstępne (instruktaż ogólny) dla wszystkich pracowników nowo zatrudnionych,

 • szkolenia wstępne (instruktaż stanowiskowy) na stanowisku elektromontera na powierzchni,

 • szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

 • szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych,

 • szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno – biurowych.

MIFAMA OPA CARBO Sp. z o.o. uzyskała decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach o stwierdzeniu spełniania warunków do prowadzenia szkoleń pracowników zatrudnionych w podziemnych zakładach górniczych.

Zapewniamy również:

 • Wykładowców i instruktorów z kwalifikacjami zawodowymi odpowiadającymi rodzajowi realizowanych programów szkolenia,

 • Warunki lokalowe wraz z wyposażeniem dydaktycznym, niezbędnym do właściwej realizacji programów szkolenia,

 • Nadzór, gwarantujący prawidłowość prowadzenia szkoleń,

 • Możliwość zabezpieczenia archiwalnego dokumentacji szkoleniowej,

 • Materiały pomocnicze dla słuchaczy,

 • Możliwość przeprowadzenia niezbędnych zajęć praktycznych we własnym zakresie lub na terenie zakładów górniczych i jednostek naukowo – badawczych.