MIFAMA OPA CARBO

Usługi

Badania zabezpieczeń i urządzeń elektroenergetycznych

Firma MIFAMA OPA-CARBO Sp. z o.o. wyposażona jest w nowoczesny sprzęt pomiarowo – diagnostyczny, który pozwala na uzyskanie dużej dokładności wykonywanych pomiarów i daje Zleceniodawcy gwarancję usług na wysokim poziomie.
Wybane usługi przez Dział Badań Zabezpieczeń i Urządzeń Elektrycznych.
- Badania urządzeń i aparatury rozdzielczej wysokiego, średniego i niskiego napięcia;
- Badania układów zabezpieczeń sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia;
- Badania ochrony przeciwporażeniowej i instalacji odgromowych;
- Odbiory techniczne urządzeń budowy przeciwwybuchowej;
- Badania urządzeń trakcji elektrycznej;
- Obliczenia parametrów zwarciowych w sieciach elektroenergetycznych;
- Badania, regulacje i drobne naprawy zabezpieczeń upływowych kopalnianych sieci nn;
- Badania, remonty i regulacje próżniowych styczników.