Usługi

Badania urządzeń szybowych


W zakresie badań urządzeń wyciągowych, elementów maszyn i urządzeń technicznych wykonujemy usługi:

 • Badań specjalistycznych lin wyciągowych,

 • Diagnostyki i badań łożysk tocznych,

 • Ultradźwiękowych pomiarów grubości stalowych elementów urządzeń szybowych,

 • Badań spokoju jazdy naczyń wyciągowych,

 • Pomiar luzów układów hamulcowych maszyn wyciągowych,

 • Przeglądy i pomiary luzów łożysk ślizgowych silników wyciągowych,

 • Pomiar prędkości obrotowej elementów wirujących,

 • Pomiar temperatury metodą dotykową,

 • Osiowanie zespołów maszynowych,

 • Badanie specjalistyczne zawieszeń naczyń wyciągowych i lin wyciągowych.

Pracownicy wykonujący ww. usługi posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, między innymi:

 • uprawnienia rzeczoznawcy nadane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,

 • zatwierdzenia urzędów nadzoru górniczych do prowadzenia prac w ruchu zakładu górniczego,

 • certyfikaty UDT dotyczące wykonywania badań nieniszczących w zakresie:

  1. badań magnetycznych lin stalowych,

  2. badań ultradźwiękowych,

  3. badań magnetycznoproszkowych.