MIFAMA OPA CARBO

Usługi

Badania termowizyjne

Oferujemy Państwu usługi pozwalające w bardzo wygodny i dokładny sposób diagnozować stan techniczny maszyn, urządzeń i obiektów na podstawie pomiarów rozkładu temperatury na ich zewnętrznych powierzchniach.
Dzięki nowoczesnej kamerze termowizyjnej typu ThermaCAM P45 firmy FLIR potrafimy całkowicie bezpiecznie zarejestrować z dużą dokładnością temperatury występujące na poszczególnych zewnętrznych częściach całego badanego obiektu, bez konieczności wyłączania go z ruchu technologicznego i bez absorbowania personelu obsługi lub innych służb technicznych Klienta.

Wyniki badań dostępne są praktycznie bezpośrednio po ukończeniu pomiarów. Należy podkreślić, że dzięki kompleksowemu obrazowi rozkładu temperatury na powierzchni obiektu,praktycznie niemożliwe jest ominięcie elementów lub miejsc mogących w przyszłości stanowić źródło strat lub zagrożenia (nie zapewniają tego metody pomiarowe oparte na punktowym, zarówno stykowym jak i bezstykowym pomiarze temperatury).

Na dzień dzisiejszy diagnostyka termowizyjna znakomicie sprawdza się:
- w elektroenergetyce – do badania elementów wiodących prąd i ich połączeń (mosty szynowe),
- w urządzeniach mechanicznych,
- w budownictwie i ciepłownictwie.