Usługi

Badania oraz diagnostyka urządzeń, sieci, aparatury i zabezpieczeń elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia


 • diagnostyka wyładowań niezupełnych kabli, silników, transformatorów,

 • określenie współczynnika stratności tgδ kabli, silników, transformatorów itp.

 • próby napięciowe do 60kV AC VLF kabli średniego napięcia,

 • próby napięciowe do 130kV AC 50Hz,

 • próby napięciowe do 100kV DC,

 • lokalizacja miejsc uszkodzeń kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych,

 • naprawa uszkodzonych kabli, linii kablowych elektroenergetycznych i teletechnicznych,

 • trasowanie linii kablowych i rurociągów,

 • badanie uzbrojenia terenu,

 • badanie ograniczników przepięć,

 • badania termowizyjne,

 • badanie maszyn wirowych,

 • badanie transformatorów,

 • badanie uzwojeń metodą SFRA,

 • pomiar rezystancji uzwojeń,

 • badanie podobciążeniowego przełącznika zaczepów,

 • pomiar współczynnika rozładowania dielektryka DD,

 • badania ochrony przeciwporażeniowej i instalacji odgromowych,

 • odbiory techniczne urządzeń budowy przeciwwybuchowej,

 • badania urządzeń trakcji elektrycznej,

 • badanie baterii akumulatorów oraz prostowników stacyjnych,

 • badanie natężenia oświetlenia elektrycznego,

 • badania odbiorcze nowych instalacji elektrycznych w tym stacje nN, SN, itp.

 • obliczenia parametrów zwarciowych w sieciach elektroenergetycznych,

 • badania, regulacje i drobne naprawy zabezpieczeń upływowych kopalnianych sieci nn,

 • badania, remonty i regulacje próżniowych styczników,

 • pozostałe usługi elektryczne (do ustalenia ze Zleceniodawcą).