Usługi

Badania maszyn wyciągowych


W zakresie badań i pomiarów polecamy prace:

 • badania i przeglądy okresowe maszyn i urządzeń, w tym półroczne, roczne i trzyletnie,

 • rozruchy maszyn wyciągowych, wentylatorów, pomp lub ich podzespołów,

 • badania i pomiary awaryjne, poawaryjne i odbiorcze, w szczególności analiza i usuwanie przyczyn wadliwego działania poszczególnych części maszyn wyciągowych,

 • pomiary hydraulicznych układów hamulcowych:

  1. charakterystyki zewnętrzne i regulacje siłowników hydraulicznych,

  2. nastawa agregatów hydraulicznych,

  3. pomiary bicia osiowego tarcz hamulcowych,

 • pomiary pneumatycznych układów hamulcowych:

  1. regulacje hamulców bębnowych,

  2. pomiary i nastawa układów regulacji ciśnienia,

  3. pomiary bicia promieniowego bieżni hamulcowych,

 • badania pomontażowe, rozruchowe i odbiorcze urządzeń napędowych,

 • pomiary luzów i diagnostyka połączeń przegubowych w układach hamulcowych,

 • pomiary i analiza zdolności wydobywczej wyciągów szybowych,

 • rozruchy nowowprowadzanych elementów, podzespołów do układów napędowych,

 • specjalistyczne badania maszyn elektrycznych w tym: silników napędowych maszyn wyciągowych, przetwornic, wentylatorów, pomp i sprężarek.


W zakresie analiz, obliczeń i opiniowania technicznego oferujemy:

 • analizy i obliczenia układów hamulcowych maszyn wyciągowych, w szczególności:

  1. opóźnień i przyspieszeń krytycznych,

  2. elementów i nastaw hamulców,

  3. połączeń elementów przeniesień siłowych,

  4. dobór silników napędowych głównych i maszyn pomocniczych.


W zakresie wykonywania dokumentacji, analiz, opinii i orzeczeń:

 • wykonywanie analiz obliczeń i analiz działania hamulców przez uprawnionych rzeczoznawców,

 • wydawanie przez uprawnionych rzeczoznawców orzeczeń o nastawach hamulcowych,

 • opiniowanie dokumentacji projektowych pod względem zgodności z wymogami norm, przepisów, zasad i wymogów ergonomii, wykonywanie kart regulacji i określania wartości nastaw oraz parametrów elektrycznych, mechanicznych i rozruchowych napędów.