MIFAMA OPA CARBO

Usługi

Automatyka przemysłowa

Prace serwisowe:
- utrzymanie ruchu Automatyki i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej zabudowanej na obiektach technologicznych,
- obsługa urządzeń i instalacji pomiarowych,
- obsługa urządzeń i instalacji sterowania i automatycznej regulacji,
- obsługa urządzeń i instalacji sygnalizacji, blokad i zabezpieczeń,
- obsługa urządzeń i instalacji do rozliczania energii cieplnej,

Remonty:
- remonty układów pomiarowych i automatyki urządzeń energetycznych,
- remont, montaż i rozruch układów pomiarowych AKPiA,
- remont, montaż i rozruch układów sterowania i automatycznej regulacji.

Laboratorium pomiarowe
- naprawa i sprawdzenie przyrządów pomiarowych,
- naprawy i sprawdzenie przyrządów do pomiaru ciśnienia (manometry , manostaty przetworniki ciśnienia ),
- naprawy i sprawdzenie przyrządów oraz osprzętu do pomiaru poziomu i przepływu ( przetworniki różnicy ciśnień, kryzy pomiarowe, zawory blokowe),
- naprawy i sprawdzenie przyrządów do pomiaru temperatury (logometry, kompensatory, czujniki oporowe, termoelementy, termometry manometryczne, wskaźniki i rejestratory temperatury),

Modernizacje
- projektowanie, kompletacja dostaw, montaż i uruchomienie:
- obwodów pomiarowych wielkości cieplno – mechanicznych i elektrycznych,
- obwodów automatycznej regulacji,
- obwodów sterowania napędami i innymi elementami wykonawczymi,
- układów rozliczeniowych ciepła